6972074932 Γλυφάδα, Αττική mixaliskiritsis4@gmail.com
hero image

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ ΜΠΕΤΟΝ ΓΛΥΦΑΔΑ
_______

υπηρεσίες
 

Μέθοδοι για αδιαταρακτη κοπη μπετον:

Διαμαντοκοπή: Αδιατάρακτη κοπη μπετον με χρήση αδαμαντοφόρων δίσκων διαφόρων διαμέτρων.
Συρματοκοπή: Κοπή με χρήση ειδικού σύρματος.
Αρμοκοπή: Κοπή σε δάπεδα με χρήση αρμοκόφτη.
Διάτρηση: Διάνοιξη κυκλικών οπών και καρότων.
Υδραυλική καθαίρεση: Αδιατάρακτη σύνθλιψη με υδραυλικό θρυμματιστή σκυροδέματος crusher (με απουσία νερού).

 

Εργασίες που αναλαμβάνουμε:
 Αδιατάρακτη κοπή μπετόν.
 Διάτρηση μπετού.
 Διάνοιξη πορτών, παραθύρων, εσωτερικών σκαλών.
Κατασκευή μπετόν οικοδομής.

 

Έχουμε κάθε ειδικό εργαλείο που θα χρειαστεί για να γίνει η εργασία σας ποιοτικά και γρήγορα.