6972074932 Γλυφάδα, Αττική mixaliskiritsis4@gmail.com
hero image

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ ΜΠΕΤΟΝ ΓΛΥΦΑΔΑ
_______

στόλος
 

 

 

Έχουμε κάθε ειδικό εργαλείο που θα χρειαστεί για να γίνει η εργασία σας ποιοτικά και γρήγορα.